Author Archives: wesleylwz79862

Ông Chủ Tập đoàn Thiên Minh Muốn Lập Hãng Hàng Không Cánh Diều

Còn Công ty CP TM Sài Gòn Tây Nam (Tây Ninh), từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2020 mở 141 tờ khai xuất khẩu hơn 1.640 tỷ đồng mặt hàng linh kiện tương tự các loại sản phẩm của Công ty