Tag Archives: thanh lap cong ty gia re

Ông Chủ Tập đoàn Thiên Minh Muốn Lập Hãng Hàng Không Cánh Diều

Còn Công ty CP TM Sài Gòn Tây Nam (Tây Ninh), từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2020 mở 141 tờ khai xuất khẩu hơn 1.640 tỷ đồng mặt hàng linh kiện tương tự các loại sản phẩm của Công ty